Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 30 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIÁO DỤC KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN

Nguyễn Thị Phương Thảo

Tóm tắt


Ngày nay, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng, con người không chỉ học để biết, học để làm, mà còn học để chung sống và học để tự khẳng định mình, vì vậy việc trang bị kỹ năng mềm cho người học là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bài viết trình bày kết quả của một nghiên cứu về thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên và công tác giáo dục kỹ năng mềm tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH GTVT TP.HCM) dưới góc nhìn của sinh viên, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp giúp Nhà trường giáo dục, nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên.


Toàn văn: PDF