Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 30 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐẾN THỜI GIAN TIẾP CẬN CÁC ĐÁM CHÁY TRÊN ĐƯỜNG BA MƯƠI THÁNG TƯ, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Bá Hoàng

Tóm tắt


Khu vực đường Ba Mươi Tháng Tư của thành phố Vũng Tàu, với mật độ giao thông cao và có nhiều công trình đặc biệt quan trọng, ngoài ra còn các công trình tôn giáo, chợ, nơi tập trung đông người và hàng hóa. Do đó, việc phòng cháy chữa cháy trên địa bàn được đảm bảo và ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, không có nghiên cứu nói về mối liên quan giữa hạ tầng giao thông ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình di chuyển và thời gian cứu hộ của xe chữa cháy phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Giải pháp mô phỏng luồng giao thông bằng phần mềm dòng giao thông nhiều mod trong phạm vi hẹp (MMTFS: Multi - modal micro - traffic flow simulation) là một công cụ hiệu quả cho so sánh và phân tích ưu nhược điểm, tính chất, trạng thái của các phương án đề xuất. Bài báo này phân tích và đánh giá các phương án đề xuất bằng phần mềm VISSIM do trường Đại học Karlruhe của Đức phát triển để đánh giá mối quan hệ giữa hạ tầng giao thông ảnh hưởng đến quá trình phục vụ phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Toàn văn: PDF