Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 30 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH TỐI ƯU KẾT CẤU CẦU DẪN CHO TÀU KHÁCH HAI THÂN

Vũ Ngọc Bích, Đỗ Hùng Chiến

Tóm tắt


Kết cấu cầu dẫn tàu hai thân đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo độ bền ngang thân tàu. Trong thiết kế và tính toán kết cấu, thông thường người thiết kế dựa vào các công thức thực nghiệm gần đúng hoặc theo hướng dẫn của quy phạm, tiêu chuẩn quốc gia. Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các phương pháp số, phân tích hiện đại với sự trợ giúp của máy tính, các kết cấu phức tạp đã dần được tối ưu, giúp thân tàu trở nên nhẹ hơn, tốc độ cải thiện hơn và sức chở tăng lên. Bài báo này tập trung nghiên cứu lý thuyết tối ưu áp dụng vào thiết kế kết cấu cầu dẫn cho tàu khách hai thân. Kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng rộng rãi cho các chủng loại tàu tương tự.


Toàn văn: PDF