Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 30 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÔ HÌNH TÀU PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Tóm tắt


Trong bài báo trình bày kết quả “Chế tạo mô hình tàu thực tế phục vụ công tác giảng dạy và học tập trên cơ sở tàu hàng 6800 DWT’’. Mô hình được chế tạo dựa trên định luật đồng dạng về hình học giữa tàu mô hình và tàu thật với mục đích mô phỏng hình dáng, kết cấu, hệ thống trang thiết bị của tàu.


Toàn văn: PDF