Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 30 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CỦA CỔNG TRỤC BÁNH LỐP (RTG) TỪ DIESEL – THỦY LỰC SANG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Trần Văn Trung, Trần Đức Kết

Tóm tắt


Đa số các cảng và bãi container ở Việt Nam hiện nay sử dụng các cẩu RTG (Rubber Tired Gantry) chạy bằng động cơ diesel để xếp dỡ container. Thiết bị này hàng năm tiêu thụ một lượng lớn nhiên liệu và thải ra môi trường nhiều chất thải (bao gồm khí Nox, CO2, chất thải lỏng và rắn), dẫn đến chi phí vận hành cao và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại k hu vực cảng và lân cận. Bài báo này tập trung vào việc xem xét khả năng chuyển đổi các cẩu RTG từ nguồn năng lượng diesel nguồn điện lưới tại các cảng ở Việt Nam để nhằm đạt các mục tiêu tiết kiệm chi phí năng lượng, tăng cường khả năng cạnh tranh kinh doanh và giảm ô nhiễm môi trường.


Toàn văn: PDF