Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 33 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU HOÁN CẢI HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KIỂU CHẾ HÒA KHÍ ĐỘNG CƠ Ô TÔ CORONA 1989 THÀNH KIỂU ĐIỀU KHIỂN PHUN NHIÊN LIỆU – ĐÁNH LỬA ĐIỆN TỬ

Nguyễn Thành Sa, Phạm Văn Thức

Tóm tắt


Bài báo trình bày nghiên cứu, hoán cải hệ thống nhiên liệu của động cơ ô tô Corona 1986 từ kiểu chế hòa khí sang phun nhiên liệu và đánh lửa sử dụng hộp điều khiển điện tử ECU. Động cơ ô tô Corona 1986 đã được hoán cải và có thể vận hành thông thường bằng hệ thống điều khiển phun xăng – đánh lửa điện tử. Nghiên cứu đã trình bày một số thông số thử nghiệm về đặc tính động cơ sau hoán cải như tiêu thụ nhiên liệu, các khí thải độc hại ở chế độ không tải. Số vòng quay động cơ càng cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu càng tăng và mức tiêu thụ nhiên liệu có thể giảm đến 16.9% khi sử dụng phun xăng – đánh lửa điện tử so với loại chế hòa khí ở tốc độ không tải 2150 vòng/phút. Nghiên cứu nhằm mục đích kéo dài thời gian khai thác cho động cơ phục vụ đào tạo kỹ thuật ô tô.


Toàn văn: PDF